MŮJ PŘÍBĚH

# czech version

Projekt "Můj příběh" je o objevování vlastních kořenů, o poslechu příběhů, které nás ovlivnily a o tom, jak tyto příběhy uchovávat pro příští generace.

CO? 

Projekt strategického partnerství zaměřený na orální historii, zejména na samostatné nahrávky a způsoby, jak mohou senioři uchovat své vzpomínky pro příští generace pomocí nových technologií.

KDO?

Tři komunitní organizace: Dobków, Fontao a Veselá (Polsko, Galicia / Španělsko, Česká republika). Kdo již v rámci projektu spolupracoval: Veselá vesnice.

KDY?

Září 2015 - srpen 2017

Co se v rámci projektu děje?

Tréninkové aktivity pro 18 seniorů z partnerských vesnic: workshopy o nástrojích informačních a komunikačních technologií a o ústní historii, některé se uskutečňují v jejich domovském městě, některé během mezinárodních setkání.Setkání zástupců partnerských organizací, během nichž budou sdílet své osvědčené postupy a zkušenosti s projekty ústní historie.Místní aktivity spojené s ústní historií: sdílení metodiky školení, která se v rámci projektu s našimi místními komunitami rozvíjí (zástupci jiných organizací, muzea), vzdělávací postupy, společenské akce založené na vzpomínkách očitých svědků.

Tento projekt podporuje

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Objevte naše předchozí společné studijní zkušenosti v rámci projektu: HAPPY VILLAGES - vzdělávací komunity pro trvale udržitelnou změnu

© 2016 The story of me
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started